Čo robiť, ak sa vyskytol problém s vašou objednávkou?

Problém vyriešený 😀

Vrátenie peňazí a vrátenie tovaru je vysvetlené ďalej

👇👇👇👇👇

Vybavenie reklamácie vadného tovaru

Je vaša položka rozbitá?
Môže sa stať, že je chybný alebo chýbajú diely. V takejto situácii je dôležité, aby ste nás kontaktovali.
Samozrejme budeme nápomocní pri riešení reklamácie. Ako spotrebiteľ máte 2 roky právo na sťažnosť.
Je dôležité, aby ste nás kontaktovali v primeranej lehote po zistení závady. V závislosti od rozsahu nedostatku
buď vám tovar opravia, vymenia alebo vám vrátia peniaze. Pred schválením reklamácie musí byť reklamácia samozrejme oprávnená a preukázané, že vada nevznikla opotrebovaním, alebo ste výrobok používali nesprávne, spôsobili alebo ste vykonali iné škodlivé správanie, ktoré výrobok poškodilo. Je dôležité si uvedomiť, že slnečné šošovky neznášajú krémy vr. opaľovací krém, pretože tým môže dôjsť k poškodeniu okuliarov a zafarbeniu rámu a poškodenie nekryjeme, ak je týmto ovplyvnená vada.
Pokryté nie je ani bežné opotrebovanie. Odporúčame vám zabezpečiť, aby slnečné okuliare prichádzali do kontaktu s opaľovacím krémom čo najmenej.
Poškodia sa ním najmä šošovky. Nezabudnite šošovky po použití utrieť.

Nezabudnite nás upozorniť na chybu vo vašej položke hneď, ako ju zistíte. Sťažnosť musí byť v našich rukách
v primeranom čase. Aký je rozumný čas? Ak sa sťažujete do 2 mesiacov, reklamácia sa považuje za včasnú.
Schválená reklamácia tiež znamená, že vám vrátime primerané náklady na dopravu (ak sme vás požiadali o jej vrátenie). Toto je cena našej najlacnejšej návratovej etikety.
Po schválení vašej sťažnosti vám na váš e-mail pošleme štítok na vrátenie. Toto si musíte vytlačiť a vložiť na balík.
Pred odoslaním položky nás vždy kontaktujte. Možno budeme schopní nájsť riešenie na základe obrázka a vašich informácií o probléme.

Návraty

Na BuySunglasses.eu máte plné právo na vrátenie do 14 dní. Na zrušenie nákupu máte 14 dní odo dňa prijatia položky. Ak chcete tovar vrátiť, musíte nás kontaktovať napísaním e-mailu na adresu info@buysunglasses.eu najneskôr do 14 dní od prijatia balíka. Potom vieme, že využijete právo na vrátenie a budeme vás kontaktovať s pokynmi na prepravu.
Spätnú prepravu si musíte zaplatiť sami. Neponúkame, že za to zaplatíme.

Výmena

Ak si želáte tovar vymeniť za inú farbu, model alebo úplne iný tovar, môžete využiť aj 14-dňové právo na vrátenie tu. Za spiatočnú prepravu si však musíte zaplatiť sami. Po prijatí položky a spracovaní vášho prípadu vrátenia vám vrátime celú sumu. Namiesto toho si kúpite novú položku, ako si želáte, rovnako ako pri predchádzajúcej položke. Ak si želáte tovar vymeniť, kontaktujte nás e-mailom.

Stav tovaru pri vrátení

Posúdenie zníženia hodnoty vykonáme, ak dostaneme tovar, ktorý je poškodený počas prepravy. Posúdenie znehodnotenia vykonáme aj v prípade, ak tovar, ktorý ste poslali späť, zapácha dymom, má fľaky, je poškodený, chýba mu originálny obal, chýbajú mu štítky, sú na ňom chlpy zvieratiek a iné veci, ktoré robia tovar nepredajný za pôvodnú cenu. Ak fajčíte, neskúšajte výrobok počas fajčenia alebo v miestnosti, kde je dym. Taktiež nenechávajte výrobok v miestnosti, kde sa fajčí alebo kde je iný silný zápach. Vrátený tovar skontrolujeme a posúdime jeho znehodnotenie. Takmer vo všetkých prípadoch, keď je z predmetu cítiť dym alebo iný silný zápach, to bude znamenať, že predmet nie je možné ďalej predať a predmet má hodnotu 0 € a musíme ho zničiť. V takom prípade nebudete môcť dostať svoje peniaze späť. Pri posudzovaní znehodnotenia musíme posúdiť, akú hodnotu má daná položka. Teda či sa môže predať za novú cenu, zníženú cenu alebo sa nedá predať. Dostanete teda sumu, ktorá zodpovedá výmeru. Ak nemôžeme položku predať ďalej, nemôžeme vám vrátiť peniaze. Ak môžeme predať položku za zníženú cenu, dostanete sumu rovnajúcu sa hodnote položky. S právom na vrátenie musíte produkt iba vyskúšať, ako by ste ho vyskúšali v obchode.

A čo doprava?

Musíte nám oznámiť, že chcete využiť svoje právo na vrátenie, a to tak, že nám napíšete. Najneskôr do 14 dní od prijatia balíka. Potom máte 14 dní na zaslanie tovaru späť k nám. Tovar odporúčame zaslať ako balík s poistením. Ak ich posielate listom / maxi listom, zasielateľ / prepravná spoločnosť nekryje, ak sa zásielka stratí alebo poškodí. Vždy si zaistite potvrdenie o odoslaní, aby ste mali dôkaz, že balík je v opatere dopravcu. Za balík zodpovedáte ako odosielateľ a v prípade poškodenia tovaru alebo zmiznutia balíka máte možnosť uplatniť si u prepravcu náhradu. Tovar bezpečne zabaľte do pôvodného obalu vr. všetko, čo bolo pôvodne zahrnuté. Priložte aj faktúru/potvrdenku. Upozorňujeme, že pokrývame iba absolútne najlacnejší spôsob dopravy, ktorý sami ponúkame. To znamená, že ak ste náklad kúpili inde, môžeme pokryť iba sumu do výšky nákladov nášho najlacnejšieho riešenia prepravy.

💡 Upozorňujeme, že ak chcete využiť naše 14-dňové právo na vrátenie, musíte za spätnú prepravu zaplatiť sami.